1. Prekės pristatomos Pirkėjo Užsakyme nurodytu adresu visoje Europoje.

2. Prekių pristatymo kaina ir terminas yra nurodomi Prekių aprašymuose arba Pirkėjui pasirinkus Prekių pristatymo vietą ir būdą. Pirkėjas sutinka, kad esant nenumatytoms ir objektyvioms aplinkybėms, Prekių pristatymo terminas gali skirtis nuo nurodyto Prekių aprašymuose terminų. Tokiu atveju Pardavėjas įsipareigoja nedelsiant susisiekti su Pirkėju ir suderinti Prekių pristatymo terminą ir kitus su pristatymu susijusius klausimus. Pirkėjui nesutikus su nauju Prekių pristatymo terminu, Užsakymas yra anuliuojamas ir Pirkėjui yra grąžinama už Prekes sumokėta suma.

3. Prekės Pirkėjams bus pristatomos per kurjerių tarnybą arba transporto kompanijas kurios užsiima B2B, B2C paslaugą, kurios gali saugiai vežti mūsų prekes.

4. Visais atvejais Pardavėjas atleidžiamas nuo atsakomybės už Prekių pristatymo terminų pažeidimą, jeigu Prekės Pirkėjui nėra pristatomos arba pristatomos ne laiku dėl Pirkėjo kaltės arba dėl force majeure aplinkybių.

5. Prekes iš Pardavėjo gali atsiimti tik Pirkėjas, jo teisėtas atstovas arba asmuo, Pirkėjo nurodytas Užsakymo pateikimo metu.

6. Tuo atveju, jei Prekės turi būti pristatomos Užsakome nurodytu bendruoju adresu, Pirkėjas sutinka, kad Prekės laikomos pristatytomis faktiškai jas pristačius minėtu nurodytu bendruoju adresu, net jei Prekes priima Trečioji šalis. Nuo Prekių pristatymo momento visa su Prekėmis susijusi rizika iš Pardavėjo pereina Pirkėjui, net jei Prekės buvo pristatytos Trečiajai šaliai (jas priėmus Užsakyme nurodytu Bendruoju adresu).

7. Prekių pristatymo metu Pirkėjas privalo kartu su Prekes pristatančiu asmeniu patikrinti Prekių siuntos būklę, Prekių komplektaciją. Pirkėjui pasirašius siuntos perdavimą – priėmimą žyminį dokumentą (pavyzdžiui, PVM važtaraštį ar kitą siuntos perdavimą žymintį dokumentą), laikoma, kad siunta yra perduota tinkamos būklės. Pastebėjęs, kad pristatytos siuntos pakuotė pažeista, trūksta Prekių, Pirkėjas privalo apie tai pažymėti siuntos perdavimą – priėmimą žyminčiame dokumente bei, dalyvaujant Prekės siuntą pristatančiam asmeniui, surašyti laisvos formos siuntos pažeidimo aktą. Pirkėjui, neapžiūrėjus siuntos ir nustatyta tvarka nesurašius laisvos formos siuntos pažeidimo akto, Pardavėjas yra atleidžiamas nuo atsakomybės dėl Prekių pažeidimų, jeigu tokie pažeidimai atsirado dėl pakuotės pažeidimų ir/ar Prekių komplektacijos trūkumų.

Naujos paskyros registracija